xoves, 18 de maio de 2017

AVALIACIÓN FINAL DE 4º DA E.S.O

A avaliación final do cuarto curso da ESO terá unha finalidade diagnóstica, con vistas á mellora da calidade do sistema educativo, é dicir, non contará para a nota dos alumnos. 
Esta proba valorará o grao de competencia matemática, da competencia lingüística (castelán, galego e primeira lingua estranxeira) e da competencia social e cívica, tendo como referencia principal as materias xerais do bloque de materias troncais de 4º da ESO.
A aplicación destas probas realizarase os días 23 e 24 de maio de 2017, pero tan só nos centros asignados (ao redor duns 70 centros en toda Galicia).

xoves, 27 de abril de 2017

INICIATIVA XOVE 2017

A Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado convoca o programa Iniciativa Xove que consiste en axudas económicas para a posta en marcha de iniciativas xuvenís, entendidas estas como proxectos liderados pola mocidade de Galicia, que se desenvolvan durante o ano 2017, e nos cales as persoas novas sexan as verdadeiras protagonistas, que participarán activamente na planificación e na realización das actividades deseñadas por elas mesmas.

Máis información... 

xoves, 6 de abril de 2017

CURSO DE INICIACIÓN Á ROBÓTICA EDUCATIVA

O Centro Galego de Robótica Educativa convoca a segunda edición do Curso de Iniciación á Robótica Educativa.
Este curso ten como obxectivo a facultación de Profesores, Monitores de Actividades de Tempo libre, titores e mesmo pais, para o manexo e programación de robots educativos, así como a súa utilización básica como recurso de apoio no desenvolvemento e a formación do menor.
Toda a aprendizaxe baséase en proxectos e facilitan o desenvolvemento das competencias dixitais dos alumnos grazas á utilización da Robótica como materia vehicular.
O prezo será de 65 euros por sesión.
A sesión do curso de Robótica Educativa  será intensiva, cunha  duración de 5 horas.

Curso de Iniciación á Robótica Educativa
Máis información sobre datas de curso e programas

xoves, 30 de marzo de 2017

A CIENCIA NO MEU MÓBIL, QUERO ESCOITAR PODCAST, QUERO ESCOITAR CIENCIA


 Si nos teus momentos libres, cando vas a durmir, cando espertas, cando vas no tren queres escoitar ciencia en boca de expertos. Entón aquí tes a solución, un directorio de Podcast de divulgación científica.

HUMOR: "TIRA COS VALADOS" - PÁRAMO PICTURES


Entre tanta información necesitamos algo de humor.
Desde o Páramo, provincia de Lugo, os autodenominados Páramo Pictures versionan a Enrique Iglesias unha vez máis. Nesta ocasión a canción "Súbeme la Radio" que eles fan chamar "Tira cos Valados"

xoves, 23 de marzo de 2017

``RUTAS CIENTÍFICAS, ARTISTICAS E LITERARIAS 2017´´O Ministerio de Educación convoca o programa "Rutas Científicas, Artísticas e Literarias" para o ano 2017.
Aporta axudas para grupos de alumnos compostos cada un por un número comprendido entre 20 e 24 alumnos, respectando unha idade máxima de 20 anos. Irán acompañados por dous profesores dos que habitualmente lles imparten clase, aconsellando entre os mesmos a participación do seu titor.
                                                        Para máis información:


PROGRAMA INTENSIVO DE INMERSIÓN LINGÜÍSTCA EN INGLÉS


O Ministerio de Educación convoca diversas axudas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España; cunha semana de duración ao longo do mes de xullo de 2017.
Para poder solicitar este proxecto débense cumprir diversos requisitos. Entre eles:
>Ter nacido entre o 1 de xaneiro de 1997 e o 31 de decembro de 2000.
>Ter totalmente aprobado o curso inmediato anterior, cunha nota final mínima de 7,50 puntos na asignatura de inglés.

                          

 Para máis información: